Klachten - Stap 3

STAP 3. Klacht voorleggen aan klachtencommissie. 
Als het niet lukt om uw klacht naar tevredenheid af te handelen, of als bemiddeling niet wenselijk is, dan kunt u een officiële klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie van huisartsen in Noord Brabant indienen. Dit moet schriftelijk.

Hoe dit werkt wordt uitgelegd op de website van de klachtencommisie


Onze klachtencommissie is: 
Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland