Assistente verrichtingen

Voor de volgende verrichtingen kunt u onder andere bij de assistentes terecht: 
* bloeddrukmeting
* aanstippen van wratten
* wondverzorging
* oren uitspuiten
* hechtingen verwijderen
* urine onderzoek
* glucosemeting (vingerprik)
* CRP meting (vingerprik)
* uitstrijkjes (bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker)
* injecties
* zwachtelen