Inschrijvingen

Hieronder kunt u informatie vinden over inschrijvingen bij onze praktijk. Leest u onderstaande eerst aandachtig door alvorens contact op te nemen met onze praktijk.

 • Nieuwe aanmeldingen
  De LHV, ZN en het ministerie van VWS hebben afspraken gemaakt over het aantal ingeschreven patiënten dat bij een fulltime werkende huisarts kan worden ingeschreven om nog goede huisartsenzorg te kunnen leveren. Momenteel kunnen wij nog maar zeer beperkt mensen aannemen.
  Overweegt u zich bij ons aan te melden, neem dan eerst contact op met de praktijkassistente om naar de actuele stand te informeren. Let op! Wij geven voorrang aan mensen die nog geen huisarts in deze regio hebben, zich langdurig in onze regio vestigen, of al reeds een of meerdere familieleden in onze praktijk ingeschreven hebben.
 • Afstand
  De huisarts heeft een inspanningsverplichting om bij spoed binnen 15 minuten bij de patiënt te zijn. Het kan zijn dat een huisarts de inschatting maakt dat hij deze afspraak niet kan nakomen. Woont u buiten Drunen, dan kan het soms zijn dat wij u hierdoor niet kunnen inschrijven. Denk hierbij eraan dat de afstand tussen de huisartsenpraktijk en u van meer dan 15 minuten ook betekend dat u deze afstand moet afleggen voor ‘reguliere’ consulten.
 • Verschil in visie op zorg
  Als er principiële verschillen van inzicht zijn tussen de patiënt en de arts over de wijze waarop de huisartsenzorg verleend moet worden, dan zouden zowel de patiënt als de arts kunnen besluiten dat inschrijving niet wenselijk is. U kan bijvoorbeeld gebruik willen maken van zorg die de huisarts vanuit zijn overtuiging of professionele handelen niet acceptabel vindt. Denk aan bepaalde vormen van alternatieve behandelingen, waarvan de arts vindt dat ze niet tot de geneeskunde behoren. Of denk aan ethische dilemma’s zoals rondom euthanasie. Heeft u belangrijke overtuigingen of wensen, is het zinvol dit vooraf aan te geven.