Klachten

STAP 1. Bespreek uw klacht bij voorkeur eerst met de desbetreffende persoon. 
Hoewel we onze best voor u doen, blijven we ook maar mensen. Is er iets fout gegaan, of wilt u iets aangeven dat fout ging of beter kan, laat het ons weten. U kunt dit mondeling doen, per brief of per email. We beloven u dat we u zonder meer zullen aanhoren en zullen problemen altijd in overleg met u proberen op te lossen of te verbeteren. We streven ernaar dat u uw klacht zoveel mogelijk met de betrokkene(n) van de huisartspraktijk bespreekt.

STAP 2. Klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris
Wanneer uw klacht niet met de betrokkene(n) kan worden opgelost, dan kunt u de klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van de praktijk.
Alle zorgverleners moeten vanaf 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben. Onze klachtenfunctionaris is huisarts Pieterse omdat deze ook de eindverantwoordelijke is in de praktijk. Mocht het een klacht met betrekking tot huisarts Pieterse betreffen, dan zoeken bij een andere bemiddelaar.

STAP 3. Klacht voorleggen aan klachtencommissie.
Komt u er nog niet uit? Dan is er een onafhankelijke klachtencommisie. Klik hier voor informatie